Integritetspolicy

Vilka vi är

Vem använder dina personliga data

Svedens Ponnyklubb och myndigheterna om detta krävs av lagen.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor beträffande användningen av mina personliga data

Du är välkommen att kontakta Svedens Ponnyklubb, info@svedens.se.

Vilka kategorier av personlig information om mig använder föreningen

Vanligast är ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, även personnummer vid registrering i IdrottOnline och LOK-stödsansökan.

Vad är anledningen till användningen av mina personuppgifter

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att Svedens Ponnyklubb ska kunna behandla dina personuppgifter, krävs en rättslig grund som legitimerar och reglerar denna hantering. Nedan beskriver vi de huvudsakliga rättsliga grunderna som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter:

 1. Samtycke: Vid vissa tillfällen kan vi be om ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål. När du ger ditt samtycke ger du oss tillstånd att använda dina personuppgifter enligt de ändamål och villkor som specificerats vid den aktuella tidpunkten. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Observera att återkallande av samtycke inte påverkar lagligheten av den behandling som redan har utförts med ditt samtycke innan det återkallades.
 2. Uppfyllelse av avtal: När du blir medlem i Svedens Ponnyklubb eller deltar i någon av våra aktiviteter, skapar vi ett avtalsförhållande med dig. I sådana fall kan vi behandla dina personuppgifter för att administrera och hantera medlemskapet samt för att tillhandahålla de tjänster och aktiviteter som erbjuds inom ramen för avtalet.
 3. Rättslig skyldighet: Ibland kan vi vara skyldiga att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att följa lagstadgade krav. Det kan inkludera rapportering av medlemsuppgifter till myndigheter eller andra offentliga organ enligt tillämpliga lagar.
 4. Berättigat intresse: I vissa situationer kan vi behandla dina personuppgifter när det finns ett berättigat intresse för oss att göra det och detta intresse inte går före dina grundläggande rättigheter och friheter. Vi utför alltid en noggrann avvägning för att säkerställa att vårt berättigade intresse inte överväger din integritet. Exempel på sådana situationer kan vara förbättring av våra tjänster, marknadsföring och kommunikation för att hålla dig informerad om vår verksamhet.

Det är viktigt att komma ihåg att du alltid har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter baserat på berättigat intresse. Om du har frågor eller vill ha mer information om den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

Vilka vi delar dina data med

I normala fall delar vi inte vi dina personliga data med någon utanför föreningen. Det finns dock tillfällen då detta görs, t.ex. medlemsuppdatering i IdrottOnline samt rapportering till kommunen.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi använder dina personliga data så länge de behövs för administrering eller tills dess du inte vill att vi fortsätter med detta.

Fyller du i medlemsformulär eller kölista så sparar vi uppgifterna tills du slutar rida hos oss eller säger upp medlemsskap.

Media

Bilder och filmer där människor kan identifieras räknas som personuppgifter. Av den anledningen är det inte tillåtet att fota/filma ridlektionerna där andra människor kan identifieras och publicera det på sociala medier.

Vi vill be er att respektera andra medlemmars integritet och aldrig publicera bilder eller filmer där andra barn än dina egna syns. Prata gärna om detta med dina barn om de använder till exempel Instagram, Snapchat, Tik Tok eller andra appar i stallet.

På Svedens Ponnyklubbs hemsida och i sociala medier kan det finnas bilder och filmer. Vi anser att det finns ett stort intresse från allmänheten att kunna se vilken sorts verksamhet vi bedriver och hur den ser ut. För att vi ska publicera en bild där en person under 16 år kan identifieras krävs vårdnadshavarens samtycke. Om du finns med på en bild eller film på vår hemsida eller i våra sociala medier och misstycker till detta, var vänlig kontakta oss så ska vi ta bort bilden/filmen alternativt maskera så att du inte går att identifiera.

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kan jag klaga till någon myndighet över att ni använder mina personliga data

Ja. Du kan klaga hos Integritets­skydds­myndigheten (imy.se) som är tillsynsmyndighet.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du har rätt att

 • få dina personliga data rättade och/eller raderade om de inte är korrekta.
 • bli informerad om vilka personliga uppgifter Svedens Ponnyklubb använder om dig.
 • bli informerad om anledningen till att dina personliga data används av oss.
 • dra tillbaka ditt samtycke om det har använts som laglig grund för behandlingar.

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Facebook-grupperna

Våra Facebook-grupper ”Svedens Ponnyklubb” och ”Svedens Ponnyklubb – endast medlemmar” har skapats för att dela information om vår förening och främja diskussion bland medlemmarna. Genom att delta i gruppen godkänner du följande integritetspolicy:

Insamling av personuppgifter: Om du ansöker om medlemskap i gruppen kan vi samla in vissa personuppgifter som du tillhandahåller, såsom namn och kontaktinformation. Dessa uppgifter används endast för att hantera ditt medlemskap och för att underlätta kommunikationen i gruppen.

Delning av information: Var medveten om att all information som du delar i gruppen kan ses av andra medlemmar. Undvik att dela känsliga eller personliga uppgifter i gruppen.

Rättigheter för medlemmar: Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig och att begära rättelse eller radering av dina uppgifter om de är felaktiga eller inte längre relevanta för det syfte som de samlades in för.

Administratörens roll: Administratörerna för gruppen har tillgång till medlemsinformation för att kunna hantera medlemskap och säkerställa en trygg och respektfull miljö för alla medlemmar.

Genom att delta i vår Facebook-grupp bekräftar du att du har läst och förstått denna integritetspolicy och att du godkänner hur dina personuppgifter används enligt beskrivningen ovan.

Hemsida

För användare som registrerar sig på webbplatsen (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Om du begär återställning av lösenordet för kontot på hemsidan kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning.

Kommentarer

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Google Formulär

Vi använder Google Formulär, en webbtjänst tillhandahållen av Google LLC, för att samla in nödvändig information för medlemsregistrering och hantering av ridskolekö. Genom att fylla i formulären ger du oss tillstånd att använda dina personuppgifter för dessa ändamål.

Vilka uppgifter som samlas in: De personuppgifter som samlas in via Google Formulär inkluderar namn, adress, e-postadress, telefonnummer och eventuella andra relevanta uppgifter för medlemsregistrering och hantering av ridskolekö.

Hantering av uppgifterna: Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och endast auktoriserade personer har tillgång till dem. Vi lagrar dina uppgifter under den tid som krävs för att hantera medlemskapet och ridskoleansökan, enligt tillämpliga lagar och för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som medlem.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst tillhandahållen av Google LLC. Google Analytics använder cookies för att samla in data om hur användare interagerar med webbplatsen. Informationen som genereras av dessa cookies överförs till och lagras på Googles servrar i enlighet med deras integritetspolicy.

Typ av data som samlas in:

 • IP-adresser
 • Användar-ID
 • Webbplatsinteraktioner
 • Webbplatsprestanda
 • Demografisk information (om tillhandahållen av användaren)

Syfte:

Syftet med att använda Google Analytics är att få insikt om hur användare använder vår webbplats, förbättra användarupplevelsen och utveckla webbplatsens innehåll och funktioner.

Tredjepartscookies:

Google Analytics använder tredjepartscookies för att samla in data. Användare kan hantera sina cookie-inställningar i webbläsaren.

Google Calendar

Vi använder Google Calendar, en webbtjänst tillhandahållen av Google LLC, för att hantera och visa evenemang på vår webbplats. Genom användningen av Google Calendar kan vi visa scheman, arrangemang och andra aktiviteter som är relevanta för våra besökare.

Vilka personuppgifter som samlas in:

När du använder Google Calendar på vår webbplats kan vissa personuppgifter samlas in, inklusive ditt namn, e-postadress, och annan information som är kopplad till evenemang och möten.

Hantering av personuppgifter:

De personuppgifter som samlas in genom Google Calendar hanteras med försiktighet och endast för de ändamål som de samlades in för. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla evenemangs- och mötesinformation till våra besökare.

Googles integritetspolicy:

Inbäddade YouTube-videor

Denna webbplats innehåller inbäddade videor från YouTube. När du tittar på dessa videor, samlar YouTube in viss information om ditt beteende på webbplatsen.

YouTube kan också använda cookies och liknande tekniker för att samla in information om din användning av deras tjänst. Du kan anpassa dina integritetsinställningar direkt på YouTube om du vill ha mer kontroll över den data som samlas in.

Genom att fortsätta använda denna webbplats, samtycker du till YouTube’s datainsamling enligt deras integritetspolicy.

SuperSaaS

Vi använder SuperSaaS som vår bokningsplattform för att hantera bokningar och insamling av personuppgifter för våra aktiviteter. Genom bokningsprocessen samlar vi in följande personuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer, och andra relevanta uppgifter som krävs för att administrera bokningen och kommunicera med våra kunder.

De insamlade personuppgifterna används enbart för ändamålet att genomföra bokningar och kommunicera med våra medlemmar om deras bokningar. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vänligen notera att vissa av dina uppgifter kan delas med SuperSaaS för att möjliggöra bokningsprocessen och hantera bokningar effektivt.

Security Optimizer

Vi använder Security Optimizer, en säkerhetsfunktion tillhandahållen av SiteGround, för att förbättra och säkra vår webbplats. Denna tjänst bidrar till att skydda mot potentiella hot och sårbarheter online.

Funktioner och ändamål:

Security Optimizer övervakar och hanterar webbplatsens säkerhet genom att implementera olika säkerhetsprotokoll och optimeringar. Detta inkluderar skydd mot skadliga attacker, övervakning av webbplatsens prestanda och säkerställande av en säker användarupplevelse.

Datainsamling:

Security Optimizer kan samla in viss teknisk information för att förbättra dess prestanda och effektivitet. Det kan inkludera data relaterad till webbplatsens säkerhet och eventuella potentiella hot (som ex. besökarens IP-adress).

Säkerhet och integritet:

Vi försäkrar att alla insamlade data hanteras säkert och konfidentiellt. Endast auktoriserade personer har tillgång till denna information, och vi lagrar den endast så länge det är nödvändigt för att säkerställa webbplatsens säkerhet och prestanda.

SiteGrounds integritetspolicy:

För mer detaljerad information om hur SiteGround hanterar data och integritet, vänligen besök SiteGrounds integritetspolicy på https://eu.siteground.com/privacy.htm.

Vi vill tacka dig för att du har tagit dig tid att läsa vår integritetspolicy och om du har några frågor eller bekymmer, tveka inte att kontakta oss via info@svedens.se. Vi värnar om din integritet och kommer alltid att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter och rättigheter.


Senast uppdaterad: 2022-03-20

Författare:

Skip to content