Stallen och cafeteria

Lagårdsstallet och Nya Stallet

Ridskolan arrenderar två stallar av Svedens Gård, Lagårdsstallet och Nya Stallet. I Lagårdsstallet finns det 12 boxar och i Nya Stallet finns 11 boxar. Här står ponnyer av olika kategorier och storhästar som används i ridskolan. I Nya Stallet finns även en spolspilta och ett litet ”stallkontor” som idag mer används som förråd.

Det finns också ett utestall med 2 boxplatser som används som karantän till nya hästar som kommer till ridskolan. Det är viktigt att inte röra eller klappa dessa hästar så att vi inte riskerar sprida eventuell smitta till andra hästar.

Utöver klubbens egna hästar finns stallplatser tillgängliga för privata hästar. Efter styrelsebeslut 2019-04-06 gäller följande principer för prioritetsordning vid fördelning av stallplatser. Överordnat kategorierna 2, 3, 4 och 5 ska, inför beslut om tilldelning, hänsyn tas till ponnyns/hästens egenskaper och storlek.

  1. Ponnyklubbens egna hästar. De har alltid företräde framför kategori 2, 3, 4 och 5.
  2. Tillsvidareanställd personal har rätt till en stallplats per person.
  3. Föreningens egna medlemmar som anmält intresse för stallplats(er) och som hör till kategorin ”lägger ner mycket tid och engagemang för Svedens Ponnyklubb”. Utifrån en samlad bedömning av omfattning, nytta och värde av dessa medlemmars insatser gör styrelsen en samlad bedömning och fattar beslut om tilldelningen.
  4. Övriga medlemmar som anmält intresse för stallplats. Fördelning sker utifrån hur länge man stått i kö.
  5. Övriga hästägare som anmält intresse för stallplats.

Intresse för stallplats ska anmälas via mejl till info@svedens.se

Cafeteria

Vill du värma mat eller ta med eget kaffe/te, så finns mikrovågsugnar, vattenkokare och kaffebryggare. Du kan också lägga in matvaror i kyl- eller frysskåp över dagen. Kom ihåg att diska efter dig, och att tömma kaffefiltret! Vid olika evenemang, aktiviteter och lokala/regionala tävlingar är cafeterian bemannad med försäljning av fika och enklare mat över disk.


Senast uppdaterad: 2022-07-04

Författare:

Skip to content