Säkerhetspolicy

Vid ridning skall vidtas högsta möjliga säkerhetsåtgärder utan att ridningen blir mesig eller menlös. I ridskolan skall svårighetsgraden öka i den takt som varje individuell elev utvecklas. Ingen elev skall uppmanas eller uppmuntras att rida på sådant sätt som han eller hon inte är mogen för.

Varje ridlärare och ledare skall ha utbildning eller erfarenhet av den verksamhet som han eller hon leder. Äldre och erfarna ryttare skall föregå med gott exempel.

I stallet och vid all hantering av hästar skall råda lugn och ordning. Vid skötsel, sadling och dylikt skall hästen vara uppbunden eller hållas av någon. Hästen skall ledas med grimma och grimskaft om den ej är tränsad. Vid ridning eller ledning av hästar i grupp skall hållas erforderlig lucka och avstånd.

Hästens utrustning skall vara anpassad till respektive häst och inte vara så sliten att det finns risk för brott. Vid uteridning i grupp anordnad av klubben skall det medföras mobiltelefon, första förband, plåster och filt.

Vid all uppsutten verksamhet skall godkänd ridhjälm bäras. Upprepad förseelse mot detta medför uteslutning ur klubben. Hjälm rekommenderas även bli buren vid övrig hantering av hästar. Likaså rekommenderas att säkerhetsväst bärs vid såväl ridning som övrig hantering av hästar.

Varje eventuell olycka med skada som följd skall utredas och dokumenteras.

Antagen Svedens Ponnyklubb styrelse 2003 

Trafiksäkerhetspolicy

Vår ridklubb verkar för

att våra medlemmar på ett säkert och miljövänligt sätt, oavsett färdsätt, kan ta sig till och från verksamheten vid vår förening

  • Genom att arbeta för säkra tillfartsvägar för gående, cyklister och ridande
  • Genom att erbjuda säkra parkeringsmöjligheter där bilar och cyklar, gående och hästar så långt möjligt hålls åtskilda
  • Genom telefonlistor/kontaktlistor som underlättar samåkning för olika medlemsgrupper
  • Genom att informera om gällande trafikregler för ryttare och andra trafikanter
  • Genom att verka för en rimlig möjlighet till kollektivtrafik


att våra medlemmar på ett säkert sätt reser till och från de tävlingar där de representerar vår förening

  • Genom att ge alla våra ledare/föräldrar ökade kunskaper vad gäller trafiksäkra transporter
  • Genom att regelbundet utbilda och informera de ledare/chaufförer som transporterar ryttare och hästar till träning och tävling

Denna policy och handlingsplan har fastställts av vår styrelse i protokoll daterat 4/8 2008


Senast uppdaterad: 2022-06-28

Författare:

Skip to content