Utbildningsplan

Svedens Ponnyklubb bedriver sin verksamhet enligt Ridsportförbundets normer. Det innefattar skolridning dvs dressyr, hoppning samt ridning i skog och mark. Utbildningen omfattar även den viktiga biten säker och sund hästhantering samt stallets skötsel och vård.

I vår undervisning följer vi Svenska Ridsportförbundets märkesstege.

NYBÖRJARGRUPP

Vi jobbar med märkena Vita hästen, Gula hästen, Bronshästen, Silverhästen  och Guldhästen. Man kan ta dessa märken när man klarat av:

  • Vit – Gå in till en häst på rätt sätt, borsta och kratsa hovar, regler i stallet.
  • Gul – Leda hästen i skritt, beskriva vilken utrustning hästen behöver vid ridning och namnen på dessa.
  • Brons – Sitta upp och av korrekt, starta och stanna hästen, kunna gå de raka och böjda ridvägarna (kan göras på käpphäst).
  • Silver – Styra mellan koner, rida de raka och böjda ridvägarna i skritt. Trava och rida lätt minst en långsida.
  • Guld – Sadla och tränsa hästen, rida raka vägar i trav och styra mellan koner, rida böjda ridvägar i trav, att kunna fatta galopp och galoppera 10 m.

MEDEL OCH AVANCERAD GRUPP

  • Ryttarmärke I – Dressyrprogram i trav, rida över cavaletti, teoriprov.
  • Ryttarmärke II – Specialdressyrprogram, hoppning liten bana 60 cm (häst), teoriprov.
  • Ryttarmärke III – Dressyr LC:1, hoppning bana 70 cm (häst), teoriprov.
  • Ryttarmärke IV – Dressyr LB:1, hoppning bana 80 cm (häst), teoriprov.

SPECIALGRUPP

Personliga mål och gruppmål.

Utbildningsskalan 

Vid undervisning och ridning utgår våra lärare från utbildningsskalan. Utbildningsskalans syfte är att bevara den klassiska dressyrens principer och ge en god vägledning vid utbildning av hästen.

utbildingsskalan

Takt: Renheten och regelbundenheten i grundgångarterna skritt (4-taktig, liksidig rörelse), trav (2-taktig, diagonal rörelse) galopp (3-taktig, oliksidig rörelse).

Lösgjordhet: Sammanhängande med takten. Lösgjordhet är en förutsättning för det riktiga arbetets kvalitet.

Kontakt: Syftar på kontakten mellan ryttarens hand och hästens mun. Agerar förbindelse mellan hästens fram- och bakdel, och hjälper hästen att nå en optimal balans med ryttare. Behåller taktmässigheten i alla gångarter.

Schvung: Först när takt, lösgjordhet och stöd fungerar skall utveckling av schvung (”överföring av bakdelens energiska impulser till hela rörelsen framåt”) påbörjas. Vissa hästar har av naturen mer schvung än andra.

Rakriktning: Målet med rakriktningen är en symmetrisk häst, som såväl på rakt som böjt spår spårar, det vill säga går hästen med bakbenen i linje med frambenen. En symmetrisk, liksidig häst, arbetar med samma mängd vikt på båda bakbenen och håller därför en jämn kvalitet på sina rörelser åt vartdera håll.

Samling: Detta avancerade steg är sammanhängande med takt, lösgjordhet, stöd, schvung och rakriktning och kan ej uppnås utan alla dessa steg. Korrekt samling innebär en förskjutning av tyngdpunkten bakåt, så att hästen bär mer vikt på sin bakdel.  Bakdelen sänks genom vinkling av bakbenen, det i sin tur gör att framdelen blir bärandes mindre vikt och därmed blir frambenens rörelser friare. Man får då intrycket av att hästen går i uppförsbacke. 

Genomsläpplighet (ridbarhet)

Målet är genomsläpplighet (ridbarhet) vilket står för att hästen är korrekt riden och väl utbildad. Genomsläpplighet definieras genom att hästen lydigt och lösgjort, svarar för ryttarens framåtdrivande, sidförande och förhållande hjälpgivningar. Hästen är korrekt och väl utbildad, ger ett välridet intryck.

Genomsläpplighet kan inte uppnås, utan att alla de sex stegen som utbildningsskalan innehåller är väl genomarbetade.


Senast uppdaterad: 2022-06-13

Författare:

Skip to content